צו מבנה מסוכן - כל המידע

מהו מבנה מסוכן ומה הסיבות שגורמות לכך?

בחוקי העזר העירוניים אשר נחקקים על ידי העיריות השונות הפרושות בכל רחבי הארץ, ניתן למצוא את ההגדרה למבנה מסוכן. ככלל, הגדרה זו מתייחסת אל מצבו הפיזי של המבנה. קביעה כי מדובר ב"מבנה מסוכן" נעשית על ידי מי שעוסק ומחזיק בהסמכה בתחום ההנדסת בניין, דהיינו מהנדס בניין.

מתן הגדרה של מסוכן למבנה מסוים, נעשית במקרים שבהם איש המקצוע ביצע בדיקה מקיפה לאותו המבנה והתרשם כי המבנה מסוכן עבור מי שמתגוררים בו או עבור מי שנמצאים בסביבתו. לרוב, מדובר במבנים ישנים שתוחזקו באופן בלתי מספק או שליקויים שנתגלו בו לא טופלו על ידי הדיירים בזמן כך שמצבם החריף.

חוק עזר מבנים מסוכנים, קובע כי הגורם היחידי אשר רשאי לתת את ההגדרה של מבנה מסוכן היא הרשות המקומית, שבתחומה נמצא אותו מבנה שלא עומד בתקנות הבטיחות הנדרשות. כמו כן, הרשות המקומית מוסמכת להורות על פינוי הדיירים מהמבנה, לאסור על כניסה או התקרבות של עוברי אורח אליו ולנקוט באמצעים נוספים שנועדו על מנת להבטיח כי איש לא ייפגע.

קיימות סיבות מגוונות שבשלהן מבנה מגיע למצב שהוא נחשב על ידי העירייה למסוכן. כך, למשל, חדירה של רטיבות לשלד המבנה או לקירותיו עלולה להוביל לפגיעות במבנה ומכאן להגדרת המבנה כמסוכן; תחזוקה לא נכונה או הזנחה של המבנה; ליקויים בבנייה, לרבות שימוש בחומרים לא מתאימים; עייפות של החומר כתוצאה מגשם, חום, לחות וכיוצא בזה.

 

מהו צו מבנה מסוכן?

צו מבנה מסוכן, הוא צו אשר מוצא על ידי הרשות המקומית או על ידי מחלקת ההנדסה האזרחית בעירייה, במקרים קיצוניים שבהם המהנדס שבדק את המבנה קבע שהסכנה שהוא מהווה ברור ומיידית ויש להרחיק אנשים מסביבתו. זאת, בשל סדקים במבנה, סכנה לנפילה של אריחי חיפוי רעועים, ברזל חשוף וכיוצא בזה. כמו כן, במצבים חריגים, ניתן להוציא צו מבנה מסוכן, גם כאשר המבנה תקין מבחינה פיזית אך ישנם מפגעים בריאותיים או זיהומיים בקרבת מקום.

קיימות שתי דרכים עיקריות שיכולות להוביל לקבלתו של צו מבנה מסוכן:

  1. דיירי הבניין מזמינים קונסטרוקטור (מהנדס בניין שמתמחה בהיבטי תכנון של תהליך הבנייה), והוא קובע שהבניין לא ראוי למגורים ולכן פונה לרשות המקומית ומדווח על כך.
  2. מתקבלת תלונה במחלקת מבנים מסוכנים, בין אם על ידי דייר באותו בניין או בין אם על ידי אזרח מודאג והעירייה מחליטה לשלוח גורם שיבדוק את המבנה.

כמו כן, חשוב לציין כי הוצאת צו מבנה מסוכן למבנה, משהה את  האפשרות לבצע עסקאות (למכור או לקנות דירות) באותו בניין, עד אשר יתוקנו הליקויים ותוסר הסכנה.

מהן האינדיקציות להיותו של המבנה מסוכן?

קיימות אינדיקציות שונות המצביעות על כך שהמבנה עלול להיות מסוכן, ושבזיהוין רצוי להזמין איש מקצוע שיבחן את מצבו באופן מידי (רשימה שאינה ממצה):
נפילה של רעפים מגג הבניין, סדקים רחבים במרפסות בבניין, סדקים בגרם המדרגות של הבניין או בעמודים ובקירות שלו, נשירתם של לוחות אבן חיצוניים, קורוזיה שנמצאת בשלב מתקדם, עמודי ברזל חשופים או חלודים, התפוררות והתבלות של עמודי בטון, פיצוץ בצינורות אשר נמצאים מתחת לבניין ועוד.

כיצד מטפלים בצו מבנה מסוכן?

בניגוד לדעה הרווחת בקרב הציבור, משמעותו של צו מבנה מסוכן המוצא עבור מבנה, אינה בהכרח כי הדיירים בו נאלצים לעזוב את המקום באופן מיידי עד לשיקומו. כלומר, צו מבנה מסוכן מוצא גם במקרים שבהם לא מדובר בסכנה ברורה ומיידית לדיירים ולעוברי האורח, אלא בפגמים שיש בהם פוטנציאל כדי להעמיד את המבנה בסכנה. יחד עם זאת, מהרגע שבו הוצא הצו על ידי הרשות המקומית, הדיירים הם שנושאים באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהסיכון ולכן עליהם להיות אקטיביים ולפעול לתיקונו של המצב.

תחילה, על הדיירים לפנות למהנדס קונסטרוקציה, אשר יסייע להבין מה הסיבות שבגינן המבנה קיבל הגדרה של "מבנה מסוכן" ויגיש דו"ח עם פירוט התיקונים הנדרשים. לאחר מכן, עליהם להסתייע באנשי מקצוע שיש בסמכותם לטפל בליקויים – קרי, חברות קבלנות המחזיקות ברישיון לעסוק בשיקום של מבנים מסוכנים.

ניתן לבצע חידוש ושיפוץ למבנים מסוכנים, שמטרתם להחזירם למצב בטוח ותקין. כאמור, תחילה יש לברר מה היקף הנזקים ולחזק את אותם המפגעים שנתגלו. השיקום יכול לכלול חיזוק או חידוש למעטפת הבניין ועמודיו ואחר כך צביעת מעטפת הבניין, חיזוק אריחי שיש, הוספת תוספות לחיזוק מרפסות, סתימת סדקים, החלפה וחיזוק אלמנטים רופפים ועוד. כמו כן, חידוש ושיפוץ בניינים יכול לכלול גם חידוש של תשתיות חשמל וגז או טיפול ברטיבות. לעתים, הצורך בחידוש מבנים כתוצאה מקבלת צו מבנה מסוכן, יכול להוביל את דיירי הבניין להחליט לפנות לתמ"א 38 או לפינוי בינוי, להתחדשות עירונית או להרחיב את השיפוץ מעבר לנדרש.

מרגע שהוצא צו מבנה מסוכן, על דיירי הבניין מוטלת החובה לתקן את כל הליקויים. במידה ודיירי הבניין מתמהמהים ולא פועלים לטיפול במפגעים, הם צפויים לקבל מבית המשפט צו אזהרה ואף חשופים בפני פתיחת הליך פלילי כנגדם. כל רשות מקומית מחילה סנקציות שונות על תושבים שלא נענים לצו המבנה המסוכן ושלא פועלים לשנות את המצב, אך מומלץ לא לחכות עד להתערבות של בית משפט בסוגיה. יתרה מכך, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום שיוכל לייעץ בתהליך ולסייע אל מול הרשויות ואל מול גורמי המקצוע השונים.

האם ניתן להסיר צו מבנה מסוכן

הסרת צו מבנה מסוכן היא אפשרית, ומחייבת את בעלי הדירות לפעול לתיקון הליקויים שנתגלו ושהובילו להוצאת הצו באופן יעיל ומיידי. כאמור לעיל, בעלי הדירות נדרשים לפנות לגורם אשר מוסמך לבצע את התיקונים ולשלם לו בעבור עבודות שיקום וחידוש הבניינים.

לאחר סיום התהליך, שיכול להימשך בין מספר שבועות ועד למספר חודשים, בהתאם לכמות התיקונים הנדרשים, תידרש בחינה נוספת של מצבו של המבנה על ידי מהנדס בניין מוסמך. במסגרת כך, המהנדס יבחן שגורמי הסיכון אשר הובילו להוצאתו של צו מבנה מסוכן לא קיימים עוד ויוציא אישור על כך שניתן יהיה להציגו רשות המקומית. לאחר מכן, למבנה יוזמן מהנדס מטעמה של הרשות המקומית שיערוך בדיקה סופית של המבנה.

בסיום התהליך, ככל שיקבע שלא קיימים עוד ליקויים שמצדיקים את השארת הצו – יוסר צו המבנה המסוכן. אולם, במידה ועדיין קיימים מפגעים שלא טופלו, המהנדס יורה על השארת הצו ולא יאפשר את הסרתו עד לתיקונם.

האם ניתן להימנע מלכתחילה מקבלה של צו מבנה מסוכן

במקרים מסוימים, תחזוקה שוטפת ושמירה על המבנה יכולות למנוע ליקויים וסכנות וקבלת צו מבנה מסוכן. ישנם דרכים שבהן ניתן לנקוט על מנת להפחית את הסיכון ואת האפשרות לקבלת הצו, ביניהן טיפול מוקדם בבעיות כמו רטיבות, הקפדה על איטום מקצועי כל כמה שנים וכיוצא בזה.

יחד עם זאת, חשוב להבין שלא תמיד ניתן למנוע את הליקויים ויהיו מצבים שבהם הדיירים ינקטו בכל הפעולות החשובות – ועדיין המבנה יוכרז כמסוכן. שכן, ליקויים רבים נגרמים כתוצאה מהישחקות החומר והיותם של המבנים ישנים.

למה דווקא אנחנו

ליווי מקצועי

ברשות החברה כל הידע והציוד הנדרשים לביצוע עבודות שיפוץ מקיפות בצורה יסודית

שירות אישי

אנו מאמינים בגישה אישית, אנושית עם מתן אוזן קשבת לטיפול בכל בעיה בשטח

תיעוד מקרוב

כל שלב בביצוע מפוקח ומתועד כך שניתן להתאים את התכנון לביצוע קרוב עד כמה שניתן

מחירים תחרותיים

הצעות המחיר שלנו הן מאוד תחרותיות ביחס למתחרים, אנו מקפידים על כך

עבודות בגובה

הגדרת הצו

כדאי להבין מהי ההגדרה של מבנה מסוכן.
מדובר בבניין שהמעטפת החיצונית שלו פגומה, מתפוררת וכך גם חדר המדרגות, הקירות ועוד.
לכן, הסכנה במבנה מסוכן מתבטאת בכמה דרכים: חלקי בטון וטיח רופפים, מרפסות לא יציבות, חלודה וכדומה.
מגורים בבניין שכזה מהווים סיכון רב לדיירים, מכאן שנחשב הדבר ללא תקין ולכן הבניין מקבל צו מבנה מסוכן. חשוב לציין כי במידה שלא עומדים בדרישות הצו, הדבר נחשב לעבירה פלילית ועלול לגרור את דיירי הבניין כולם להליך משפטי אשר עשוי לפגוע באופן קשה בשווי הנכס, מה גם שמגורים במבנה מסוכן אכן לא בטיחותיים למתגוררים בבניין.

דוגמאות לצו מבנה מסוכן

מהו התהליך להסרת צו מבנה מסוכן?

  1. ישנם מספר שלבים בתהליך הסרת הצו, כאשר מקבלים צו מבנה מסוכן, לפני הכל, יש לברר מהן הסיבות שגרמו למבנה לקבל הגדרה של מבנה מסוכן. מי שבודק את הנושא הנו איש מקצוע מוסמך, מהנדס קונסטרוקציה אשר באפשרותו וביכולתו להבין וללמוד את מצב המבנה מכל הבחינות.
  2. למעלה מכך, יש לדיווח לעירייה על אופן הטיפול במבנה וע"י מי זה יתבצע.

    היתרון בדיווח הנו עיכוב עד ביטול ההליך המשפטי. כאשר בוחרים בקבלן לטיפול בצו מבנה מסוכן, רצוי מאוד לפנות לקבלן מנוסה אשר יודע באופן מצוין את העבודה במטרה להסיר את הצו ללא בעיות. ביצוע העבודה חייב לעמוד בתקנים הנדסיים ובהתאם לכל חוק רלוונטי.

  3. בסיום התהליך, יש להגיש דו"ח הנדסי המכיל את כלל מהלכי העבודה שבוצעו וכיצד הוסרו הליקויים במבנה.

שיפוץ ושיקום מעטפת חיצונית

בסרטון הבאה תוכלו ללמוד את שלבי ביצוע של שיקום הבניין

לפני שיפוץ ואחרי...

כאן הקסם מתחיל, צפו בסרטון שיקום מבנה מההתחלה ועד הסוף

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עזרה?
054-3098302